Z series Basic – Z75AS4-R

Trục Z là cơ chế nén độc đáo, đơn giản và hiệu quả. Trục Z bao gồm 1 trục chính và 2 cánh quạt cổng được đặt ở cả hai bên. Cấu trúc đơn giản này cho phép nén hiệu quả xoay thấp với độ ồn thấp, độ rung thấp và tuổi thọ cao. Mitsui Seiki đã cung cấp cơ chế này từ năm 1972.

TÀI LIỆU