RBO (Refine Booster) Series – LN

Mô hình mới nhất của nồi hơi chạy bằng dầu công suất cao. Dễ kiểm soát, an toàn khi sử dụng, tiết kiệm ngân sách.

TÀI LIỆU