Lò phản ứng sinh học màng (MBR) Hitachi Aqua-Tech

Hệ thống MBR sử dụng công nghệ xử lý tiên tiến tạo ra nước tái sử dụng chất lượng cao với chi phí cạnh tranh. Nó có thể được sử dụng trên các nhà máy vừa và nhỏ; lý tưởng như một giải pháp cho khách hàng muốn tiết kiệm không gian.

Membrane Bio-Reactor (MBR) là một quá trình kết hợp giữa quá trình lọc siêu / vi màng và quá trình bùn hoạt tính.

Quá trình MBR được sử dụng thay cho bể lắng thứ cấp và bộ lọc cát được sử dụng để xử lý cấp ba trong quy trình bùn hoạt tính thông thường.