Hệ thống RO nước biển

Hệ thống khử mặn RO tiêu chuẩn của Hitachi Aqua-Tech có chất lượng cao, đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống RO nước biển của Hitachi Aqua-Tech có sẵn với các công suất khác nhau để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Các hệ thống này được thiết kế để hoạt động hiệu quả và tiết kiệm để sản xuất nước ngọt chất lượng cao từ nước biển.

TÀI LIỆU: Hệ thống RO nước biển công nghệ cao của Hitachi (445 Kb)