Công nghệ Jokaso Fuji Clean – CE Model

Model CE sử dụng công nghệ Jokaso của Fuji Clean, là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ Nhật Bản, phù hợp với các khu dân cư. Với công suất từ 1m3 – 13.5m3 tiện lợi cho các công trình vừa và nhỏ, thích hợp cho hệ phân tán và không cần mạng lưới thu gom. Nước thải đầu ra có thể thải trực tiếp ra môi trường hoặc được tái sử dụng khi đã đạt chuẩn A của Nhật Bản.

TÀI LIỆU