Công nghệ Jokaso Fuji Clean – CE Model

Công nghệ Jokaso của Fuji Clean – Model CE

Với công suất từ 1m3 – 13.5m3 tiện lợi cho các công trình vừa và nhỏ, thích hợp cho hệ phân tán và không cần mạng lưới thu gom. Nước thải đầu ra có thể thải trực tiếp ra môi trường hoặc được tái sử dụng khi đã đạt chuẩn A của Nhật Bản.

CE Model