Công nghệ Jokaso Fuji Clean – PCNIII Model

Công nghệ Jokaso của Fuji Clean – Model PCN

Với công suất từ 10m3 – 100m3 tiện lợi cho các công trình thương mại vừa và nhỏ, linh động cho việc thiết kế công suất phù hợp với công trình với việc cho phép ghép các module lại với nhau. Nước thải đầu ra có thể thải trực tiếp ra môi trường hoặc được tái sử dụng khi đã đạt chuẩn A của Nhật Bản.

PCNIII Model