Chất làm mềm

Canxi và Magiê gây ra độ cứng của nước và đóng cặn trên các bề mặt tiếp xúc với nước. Điều này có thể tạo ra các vấn đề nghiêm trọng đặc biệt là nơi nồi hơi có liên quan. Ở đây, quy mô hình thành dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn. Các chất làm mềm của Hitachi Aqua-Tech được thiết kế để giải quyết vấn đề.

  • Hoàn toàn tự động
  • Nhiều lựa chọn kích cỡ