Bộ lọc khí nén NGF Series

Sự phát triển bền vững đòi hỏi phải tiết kiệm năng lượng là nguyên tắt trong giải pháp xử lý không khí đằng sau thiết kết sản phẩm TU-SEIKI. Dòng sản phẩm NGF Series cung cấp bộ lọc hoàn hảo cân bằng hiệu suất cao và giảm áp suất thấp. Được cấp bằng sáng chế về làm giảm tổn thất áp suất cũng như duy trì tuổi thọ của sản phẩm.

  • Tiết kiệm năng lượng với công nghệ lọc tiên tiến, đã được cấp bằng sáng chế.
  • Các chi tiết của bộ lọc phù hợp với ISO 12500, bảo đảm chất lượng không khí được vận chuyển dựa trên tiêu chuẩn phân loại ISO 85.1:2009.
  • Được thử nghiệm, đánh giá và đạt chứng nhận chất lượng không khí theo tiêu chuẩn ISO 8573.1:2009.