Hệ thống RO nước lợ

Hệ thống khử mặn RO tiêu chuẩn của Hitachi Aqua-Tech có chất lượng cao, đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng.

Hitachi Aqua-Tech chế tạo Hệ thống BWRO tiên tiến, được sử dụng rộng rãi trong cải tạo nước thải, ứng dụng nước siêu tinh khiết công nghiệp và xử lý nước lợ để sử dụng cho thành phố.