Hệ thống MBR-RO

Các hệ thống MBR-RO được chuẩn hóa của Hitachi Aqua-Tech được thiết kế đặc biệt và phù hợp để thu hồi nước thải MBR.

Hitachi Aqua-Tech chế tạo Hệ thống MBR-RO – Hệ thống BWRO tiên tiến đặc biệt dành cho MBR Effluent, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cải tạo nước thải.

TẢI VỀ Hệ thống tái chế nước MBR-RO của Hitachi Aqua-Tech (432 Kb)