Bộ lọc than hoạt tính

Bộ lọc than hoạt tính của công ty Hitachi Aqua-Tech được thiết kế để loại bỏ clo, các hợp chất hữu cơ và giảm nhiều loại chất gây ô nhiễm khỏi nước một cách đáng tin cậy và hiệu quả.

  • Hướng dẫn sử dụng
  • Hoàn toàn tự động
  • Nhiều lựa chọn kích cỡ