HOTLINE: (84.28) 7306 7678 - 1900 7164 - Kinh doanh: 0906 616 467 - 0912 354 554 Máy nén khí TU-SEIKI Máy nén khí TU-SEIKI Máy nén khí TU-SEIKI
Kỹ Thuật Hóa Dầu

Kỹ Thuật Hóa Dầu

a. Thiết bị đặc biệt cho dầu.
b. FCCU cho sản xuất nhà máy lọc dầu.
c. Kiểm soát các công cụ và van của hệ thống điều khiển sản xuất.
d. Đối với sản xuất nitơ và oxy hóa.

Máy nén khí TU-SEIKI
Máy nén khí TU-SEIKI